Lectura recomendable para quien quiera buscar de verdad y evitar errores y desánimo

(Andreu Trilla, en Foc Nou). Un llibre petit, en deu breus capítols, però amb grans idees. Un libro pequeño, en diez breves capítulos, pero con grandes ideas. 

Aprofitant l’empenta de buscadors com Simone Weil, Víktor Frankl, Jorge Luis Borges i d’alguns textos bíblics, l’autor s’endinsa en el terreny de la recerca, dels seus perills, al­licients, emmirallaments i èxits: recerca i necessitat, recerca de sentit, de coneixement, de pa, de transcendència, de l’Estimat. Buscar no és sinònim de trobar, o de trobar allò que (penses que) busques. Gran desafiament, que necessita molta saviesa per evitar els tren­cacolls i malentesos amb què et pots topar. Lectura recoma­nable per a qui vulgui buscar de debò i evitar errors i desànim.

Aprovechando el empuje de buscadores como Simone Weil, Viktor Frankl, Jorge Luis Borges y de algunos textos bíblicos, el autor se adentra en el terreno de la investigación, de sus peligros, alicientes, reflejos y logros: investigación y necesidad, búsqueda de sentido, de conocimiento, de pan, de trascendencia, del Amado. Buscar no es sinónimo de encontrar, o de encontrar lo que (piensas que) buscas. Gran desafío, que necesita mucha sabiduría para evitar los escollos y malentendidos con que te puedes topar. Lectura recomendable para quien quiera buscar de verdad y evitar errores y desánimo.

Andreu Trilla

Foc Nou 490 (septiembre-octubre de 2019) 45.