Un apoyo para una pastoral familiar renovada

(Teologia Actual). Algunes persones es van declarar el seu amor en un cinema; tots hem somiat desperts «un matrimoni de cine». Doncs anem al cinema! Aquest llibre –Un matrimonio de cine– aborda diversos temes existencials de la nostra vida personal, matrimonial i familiar. I ho fa recorrent al cinema com a llenguatge visual i simbòlic actual. Les seves reflexions van adreçades a dos sectors diferents, però íntimament units: en primer lloc, a les parelles que preparen el seu futur matrimoni, a les quals pot ajudar com a suport del curs de preparació matrimonial i del casament, i en segon lloc, a aquells que porten un temps casats i que acumulen l’experiència dels anys, als quals ofereix l’ocasió de fer un curs de reciclatge matrimonial i aturar-se a dialogar sobre temes essencials dels quals mai no se’n parla prou. Aquestes pàgines constitueixen un suport per a una pastoral familiar renovada, que ha estat reclamada pels recents sínodes sobre la família.

Algunas personas se declararon su amor en un cine; todos hemos soñado despiertos «un matrimonio de cine». ¡Pues vamos al cine! Este libro aborda varios temas existenciales de nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Y lo hace recurriendo al cine como lenguaje visual y simbólico actual. Sus reflexiones van dirigidas a dos sectores diferentes, pero íntimamente unidos: en primer lugar, a las parejas que preparan su futuro matrimonio, a las cuales puede ayudar como apoyo del curso de preparación matrimonial y del casamiento, y en segundo lugar, a aquellos que traen un tiempos casados y que acumulan la experiencia de los años, a los cuales ofrece la ocasión de hacer un curso de reciclaje matrimonial y pararse a dialogar sobre temas esenciales de los cuales nunca se habla bastante. Estas páginas constituyen un apoyo para una pastoral familiar renovada, que ha sido reclamada por los recientes sínodos sobre la familia.

Teologia Actual 102 (septiembre de 2016) 43.